CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ JAC VIỆT NAM

" Chế Tạo Sản Phẩm Hoàn Hảo Xây Dựng Xã Hội Hoàn Mỹ "

 • Xe Tải JAC HFC1025K1 – 1,25T Xe Tải JAC HFC1025K1 – 1,25T
  • Xe Tải JAC HFC1025K1 – 1,25T Xe Tải JAC HFC1025K1 – 1,25T
  • Xe Tải JAC HFC1025K1 – 1,25T
  • 320.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1025K1 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 1.25 Tấn Tổng trọng tải: 3800kg KT lòng thùng: 3390 x 1760 x 1770 KT tổng thể: 5200 x 1900 x 2780 Dung tích xi lanh: 2.771 cm3 Cửa lốp: 6.50 - 16 /6.50 - 16
 • Xe Tải JAC HFC1030K – 2.4T Xe Tải JAC HFC1030K – 2.4T
  • Xe Tải JAC HFC1030K – 2.4T Xe Tải JAC HFC1030K – 2.4T
  • Xe Tải JAC HFC1030K – 2.4T
  • 305.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1030K4 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 2.4 tấn Tổng trọng tải: 4995kg KT lòng thùng: 3720x1750x670/1770 KT tổng thể: 6140x1910x2810 Dung tích xi lanh: 2.771cc Cửa lốp: 7.00-16/7.00-16
 • Xe Tải JAC HFC1030K3 – 1,49T Xe Tải JAC HFC1030K3 – 1,49T
  • Xe Tải JAC HFC1030K3 – 1,49T Xe Tải JAC HFC1030K3 – 1,49T
  • Xe Tải JAC HFC1030K3 – 1,49T
  • 300.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1030K3 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 1.49 Tấn Tổng trọng tải: 4.155kg KT lòng thùng: 3720 x 1750 x 1770(750) KT tổng thể: 5530 x 1900 x 2800 Dung tích xi lanh: 2.771 cm3 Cửa lốp: 7.00 - 16 /7.00 - 16
 • Xe Tải JAC HFC1042K1 – 1.99T Xe Tải JAC HFC1042K1 – 1.99T
  • Xe Tải JAC HFC1042K1 – 1.99T Xe Tải JAC HFC1042K1 – 1.99T
  • Xe Tải JAC HFC1042K1 – 1.99T
  • 380.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1042K1 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 1.99 Tấn Tổng trọng tải: 4990kg KT lòng thùng: 4320x1760x1840 KT tổng thể: 6140x1910x2820 Dung tích xi lanh: 2.771 cm3 Cửa lốp: 7.00-16/7.00-16
 • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 3.45T Xe Tải JAC HFC1042K2 – 3.45T
  • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 3.45T Xe Tải JAC HFC1042K2 – 3.45T
  • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 3.45T
  • 390.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1042K2 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 3.45 Tấn Tổng trọng tải: 6850kg KT lòng thùng: 4320x1770x1770 KT tổng thể: 6140x1910x2810 Dung tích xi lanh: 2.771 cm3 Cửa lốp: 7.00-16/7.00-16
 • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 4.95T Xe Tải JAC HFC1042K2 – 4.95T
  • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 4.95T Xe Tải JAC HFC1042K2 – 4.95T
  • Xe Tải JAC HFC1042K2 – 4.95T
  • 400.000.000
  • Mã sản phẩm: 4950LD Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 4.9 tấn Tổng trọng tải: 7800 kg KT lòng thùng: 4320x1770x1770 KT tổng thể: 6140x1910x2810 Dung tích xi lanh: 2.771 cm3 Cửa lốp: 7.00-16/7.00-16
 • Xe Tải JAC HFC1048K4 – 4.95T Xe Tải JAC HFC1048K4 – 4.95T
  • Xe Tải JAC HFC1048K4 – 4.95T Xe Tải JAC HFC1048K4 – 4.95T
  • Xe Tải JAC HFC1048K4 – 4.95T
  • 355.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1048K4 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 4.95 Tấn Tổng trọng tải: 8300kg KT lòng thùng: 4260 x 2050 x 750/1890 KT tổng thể: 6080 x 2190 x 3010 Dung tích xi lanh: 3.432 cm3 Cửa lốp: 7.00-16/7.00-16
 • Xe Tải JAC HFC1061KT3 – 4.99T Xe Tải JAC HFC1061KT3 – 4.99T
  • Xe Tải JAC HFC1061KT3 – 4.99T Xe Tải JAC HFC1061KT3 – 4.99T
  • Xe Tải JAC HFC1061KT3 – 4.99T
  • 410.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1061KT3 Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 4.99 Tấn Tổng trọng tải: 9150kg KT lòng thùng: 5320 x 2200 x 780/1920 KT tổng thể: 7180 x 2330 x 3080 Dung tích xi lanh: 3.840cm3 Cửa lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16
 • Xe Tải JAC HFC1083K1 – 6.4T Xe Tải JAC HFC1083K1 – 6.4T
  • Xe Tải JAC HFC1083K1 – 6.4T Xe Tải JAC HFC1083K1 – 6.4T
  • Xe Tải JAC HFC1083K1 – 6.4T
  • 490.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1083K1 Năm sản xuất: 2016-2017 Tải trọng: 6.4 Tấn Tổng trọng tải: 10.860kg KT lòng thùng: 6200 x 2100 x 780/2100 KT tổng thể: 8400 x 2260 x 3330 Dung tích xi lanh: 4.752 cm3 Cửa lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16
 • Xe Tải JAC HFC1183K1 – 7.25T Xe Tải JAC HFC1183K1 – 7.25T
  • Xe Tải JAC HFC1183K1 – 7.25T Xe Tải JAC HFC1183K1 – 7.25T
  • Xe Tải JAC HFC1183K1 – 7.25T
  • 500.000.000
  • Mã sản phẩm: HFC1183K1 Năm sản xuất: 2016 Tải trọng: 7.25 Tấn Tổng trọng tải: 11.756 kg KT lòng thùng: 5740 x 2080 x 780/2100 KT tổng thể: 7900 x 2230 x 3330 Dung tích xi lanh: 4.752 cm3 Cửa lốp: 8.25 - 16 /8.25 - 16
 • Xe Tải JAC HFC1383K – 9.1T Xe Tải JAC HFC1383K – 9.1T
  • Xe Tải JAC HFC1383K – 9.1T Xe Tải JAC HFC1383K – 9.1T
  • Xe Tải JAC HFC1383K – 9.1T
  • 580
  • Mã sản phẩm: HFC1383K Năm sản xuất: 2017 Tải trọng: 9.15 Tấn Tổng trọng tải: 14.550kg KT lòng thùng: 6800 x 2240 x 800/2150 KT tổng thể: 8930 x 2390 x 3440 Dung tích xi lanh: 4.752 cm3 Cửa lốp: 9.00 - 20 /9.00 - 20
Close Menu
×

Cart

Báo Giá Nhanh